• ทางออกหนึ่งสำหรับการแก้ปัญหารถยนต์สตาร์ทไม่ติดคือ การใช้แบตเตอรี่พ่วงเล็กๆ ที่เรียกว่า Jump Start Battery เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกนอกเหนือจากการโทรเรียกช่างจากร้านขายแบตเตอรี่ให้มาจัดการ หรือการช่วยกันเข็นเพื่อสตาร์ทในกรณีที่เป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดา