ถ้าต้องเลือกแบตเตอรี่แบบ Jump Start – Grand Prix Online