รับสมัครตำแหน่งงานว่าง

1. เลขานุการผู้บริหาร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• สนับสนุนและช่วยเหลือการทำงานของผู้บริหาร
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
• นัดหมายและทำตารางนัดหมาย
• จัดการประชุม : วางแผน จัดเตรียมการประชุม ดำเนินการประชุม และทำรายงานการประชุม
• ร่างและพิมพ์เอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติ
• อายุ 22 – 30 ปี
• การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขามนุษย์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 0 – 2 ปี
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• บุคลิกภาพดี มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
• สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint) และสื่อโซเซียลมีเดียได้ดี

2. เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• รับการร้องขอพนักงานใหม่หรือมาทดแทนตำแหน่งงานว่าง
• วิเคราะห์ตำแหน่งงานว่างว่าองค์กรต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติอย่างไร
• จัดหาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติที่ตรงความต้องการ
• ลงประกาศรับสมัครงาน
• คัดกรองผู้สมัครงานเบื้องต้น
• นัดหมายสัมภาษณ์งาน
• จัดหาเครื่องมือในการทดสอบผู้สมัคร
• ดูแลประเมินผลทดลองงาน
คุณสมบัติ
• อายุ 22 – 30 ปี
• การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• บุคลิกภาพดี มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
• สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint) และสื่อโซเซียลมีเดียได้ดี

3. Graphic Designer
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา ทุกประเภท
• ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด รวมทั้งโฆษณา บรรจุภัณฑ์ ป้าย โปสเตอร์ โลโก้
• ออกแบบ คิดงาน Concept ใหม่ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าสนใจของลูกค้า
• บริหารงานและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
• อายุ 28 – 35 ปี
• การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
• มีความสามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator ได้เป็นอย่างดี
• บุคลิกภาพดี มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
• มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี
• หากสามารถใช้โปแกรม 3D ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4. ช่างภาพเคลื่อนไหว/ช่างภาพ VDO
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• บันทึกภาพ ถ่ายภาพเคลื่อนไหว ถ่ายทอดเรื่องราวตาม Content สามารถสร้างสรรค์รูปแบบในการถ่ายภาพได้ดี
• จัดแสง สี รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ภายในสตูดิโอ และภายนอกสถานที่ได้
• ดูแลกล้อง VDO และอุปกรณ์กล้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• ดูแลการตัดต่อ VDO ให้เป็นไปตามที่กำหนด
คุณสมบัติ
• อายุ 22 – 40 ปี
• การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
• สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premier Pro ได้ดี
• บุคลิกภาพดี มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
• มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี

5. เจ้าหน้าที่ขายธุรกิจสิ่งพิมพ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ขายงานสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โบรชัวร์ ใบปลิว นิตยสาร ทั้งระบบ Offset และ ดิจิตอล
• ติดต่อประสานงานทั้งลูกค้าภายนอก Supplied และหน่วยงานภายใน
คุณสมบัติ
• อายุ 22 – 35 ปี
• การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์อย่างน้อย 0-2 ปี
• บุคลิกภาพดี มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
• สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint) และสื่อโซเซียลมีเดียได้ดี
• หากมีประสบการณ์การขายงานสื่อสิ่งพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• มีรถยนต์ส่วนตัว

สมัครงานได้ที่ :
• ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
4/299 ม. 5 ซ. ลาดปลาเค้า 66 ถ. ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน เบอร์โทร 02-5221731-8 ต่อ 545
• E-mail : Pornthip@grandprix.co.th / Personnel@grandprix.co.th[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]