• ไม่เพียงแค่ผู้ผลิตรถยนต์จะพัฒนาการทำงานอัจฉริยะต่างๆ ออกมาใช้กับรถของตนเองเท่านั้น ผู้ผลิตยางรถยนต์อย่าง Continental ก็มีการพัฒนายางของตนเองเพื่อให้มีความอัจฉริยะตามรถยนต์ในอนาคตด้วยเช่นเดียวกัน โดยล่าสุดได้มีการพัฒนาแนวคิดยางที่สามารถเติมลมเองได้ในตัวขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ออกมา