• แน่นอนว่าในช่วงนี้เราได้ยินการรณรงค์ให้หันมาใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 ด้วยเหตุผลในเรื่องการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งในกรุงเทพฯ ปัญหานี้มาจากเครื่องยนต์ดีเซลที่เก่าและทรุดโทรมขาดการดูแลเอาใจใส่
  • “คำว่า ‘ไบโอดีเซล’ คงคุ้นหูกัน แต่ความหมายจริงๆ ของคำๆ นี้ เชื่อว่า หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ วันนี้เรามาลงรายละเอียดกันตั้งแต่พื้นฐานของไบโอดีเซลกันเพื่อรับกับกระแสที่ได้กลายมาเป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานสำหรับเมืองไทย