• แม้ Ferrari จะเป็นแบรนด์รถสปอร์ตดัง แต่อาจยังไม่สามารถดึงความสนใจจากผู้นิยมสินค้าหรูในกลุ่มสินค้าไสฟ์สไตล์ที่ทำออกมาได้ ผู้ผลิตรถยนต์จาก Maranello จึงทำการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตนในกลุ่มสินค้านี้เพื่อการเข้าสู่ลูกค้าที่นิยมของหรูเต็มตัว ด้วยการ่วมมือกับผู้ผลิตสินค้าหรูชื่อดังของอิตาลี Armani เพื่อทำสินค้าอย่าง กระเป๋าและเครื่องแต่งกายสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ออกมา