เตรียมควักกระเป๋าเพิ่มได้เมื่อ Ferrari จับมือ Armani ลุยสินค้าไลฟ์สไตล์หรู