พิสูจน์แล้วประหยัดจริง The All-New Subaru Forester 18 กม./ลิตร!! – Grand Prix Online