ลองขับ NEW MAZDA 2 กับ GVC PLUS ที่ทำให้โค้งบนสนามแข่งระดับโลก