• เรามักจะดูแลหลายๆ สิ่งในรถ ทั้งน้ำมันเครื่อง ยาง ผ้าเบรก และระบบช่วงล่าง แต่มีอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นและเป็นปัจจัยสำคัญในการในการควบคุมรถที่เรามักจะลืมนั่นก็คือ “น้ำมันเบรก” ซึ่งรู้ไหมว่าสิ่งที่เราลืมมักสำคัญมาก เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นเรามาดูกันว่าน้ำมันเบรกมีความสำคัญอย่างไร  
  • เปิด 10 เทคนิคการแซงที่ปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ก่อนแซงทุกครั้ง ต้องมองกระจก ให้สัญญาณไฟ มองข้ามไหล่ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วแซงได้ โดยห้ามแซงบริเวณที่มีป้าย จราจรห้ามแซง ทางลาดชัน ขึ้นสะพาน ทางโค้ง ทางร่วมทางแยก วงเวียน หรือทางรถไฟ หรือช่วงที่มี หมอก ฝน ฝุ่น หรือ ควัน และต้องไม่แซงรถคันอื่นมากกว่า 1 คัน ...
  • อัพเดทการสอบใบขับขี่ปี 2565 ที่มือใหม่ควรรู้ ขั้นตอนการเตรียมเอกสารการขอสอบใบขับขี่ต้องมีอะไรบ้าง รวมถึงการเตรียมตัวและจองคิวสอบล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ต้องทำอย่างไรบ้างมาดูกัน คุณสมบัติผู้ขอรับใบขับขี่ มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถในการขับรถ มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว ...
  • เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ชอบขับรถตอนกลางคืน ซึ่งเหตุผลหลักๆ ก็คือทัศนะวิสัยไม่เอื้ออำนวย มองสิ่งรอบข้างไม่ชัดเจน และไม่สามารถทำความเร็วได้ แต่ในความเป็นจริงถ้าเราขับรถเดินทางไกลหรือเหตุเร่งด่วนบางทีเราก็ไม่สามารถหลีเลี่ยงการขับรถตอนกลางคืน เพื่อความปลอดภัยในการขับรถตอนกลางคืนเรามีเทคนิคการขับตอนกลางคืนมาแนะนำ ขับรถตอนกลางคืนต้อง… ระมัดระวังทางแยกหรือทางเลี้ยวต่างๆ ควรชะลอความเร็ว เพราะอาจมีรถพุ่งออกมาโดยไม่สนใจสัญญาณไฟจราจร สังเกตเส้นทาง มองให้ดี ใช้ความเร็วให้เหมาะสม เพราะความสามารถในการมองเห็นระยะทางข้างหน้าจะลดน้อยลง การปฏิบัติตามป้ายเครื่องหมายจราจรจะเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ เปิดไฟหน้าไว้ตลอดเวลา และใช้ไฟสูงช่วยเมื่อยามจำเป็น เช่น เส้นทางที่มืดมากจนมองไม่เห็นทางด้านหน้า เป็นต้น ไหล่ทางพื้นที่อันตราย อาจมีรถจอดเสียโดยไม่เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน แนะนำให้ผู้ขับขี่เปิดไฟสูงสลับกับไฟต่ำ ...
  • การแก้ไขดัดแปลงตัวรถที่ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกทุกครั้ง หากฝ่าฝืนใช้รถโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามกฎหมาย ส่วนการติดตั้งอุปกรณ์แต่งรถ ขนาดและตำแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการใช้งานบนท้องถนน สิ่งที่ต้องขออนุญาต หลังการดัดแปลงสภาพรถยนต์ การแก้ไขระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบส่งกำลัง การเสริมแหนบสปริง การเปลี่ยนเพลาล้อ การดัดแปลงตัวถัง การติดตั้งโครงหลังคา หรือโครงเหล็กด้านข้างรถ การติดตั้งอุปกรณ์ทุ่นแรงยกสิ่งของ (Tail Lift) การเปลี่ยนเครื่องยนต์ หรือการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง การเปลี่ยนสีรถ การยื่นเอกสารดัดแปลงตัวรถ ในการขอดัดแปลงตัวรถต้องแสดงหลักฐาน ...
  • ถึงเราจะใช้รถอยู่ทุกวัน และมีวินัยในการตรวจเช็คเครื่องยนต์และระบบช่วงล่างเป็นเป็นประจำ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เรามักละเลยในการตรวจเช็ค นั่งก็คือตรวจสอบระบบแสงสว่างรถ เรื่องง่ายๆ ที่ทำได้เองโดยที่เราไม่รู้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถและไม่ให้คนอื่นด่าในใจ เรามีวิธีตรวจเช็กไฟเลี้ยว-ไฟเบรกง่าย ๆ ด้วยตัวเองได้มาฝาก การตรวจเช็คไฟเลี้ยว ถ้าอยากรู้ว่าไฟเลี้ยวขาดหรือไม่ให้สังเกตอาการกระพริบของไฟที่หน้าปัดเมื่อเปิดไฟเลี้ยว หากพบว่ามีลักษณะถี่รัวแตกต่างกันระหว่างซ้ายและขวา เตรียมตัวเลยว่ามีไฟเลี้ยวขาดแน่ ดูข้างที่กระพริบถี่รัวเร็วกว่านั้น มีหลอดไฟตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งขาดไป ถ้าเอาชัวร์ให้ลงเปิดไฟเลี้ยวทิ้งไว้และลงมาสำรวจที่ตัวรถอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ แล้วก็ทำการเปลี่ยนหลอดใหม่ที่สำคัญหลอดไฟเลี้ยวที่เปลี่ยนต้องมีกำลังวัตต์เท่ากับของเดิมที่ขาดไป การตรวจเช็คไฟเบรก อันนี้สร้างปัญหาเยอะเพราะไม่บอกอาการใดๆ ที่หน้าปัดเลย ทำให้ทุกครั้งที่เราเหยียบเบรกเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าไฟเบรกด้านท้ายติดครบทุกดวงหรือไม่ ในการเช็คไฟเบรกเราแนะนำให้ถอยรถชิดกำแพงหรือผนังแล้วเหยียบเบรกค้างไว้ แล้วดูแสงสะท้อนจากความสว่างของไฟเบรก ...
  • เราต้องรอด…ทุกซีซั่นที่เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดไวรัส โควิด 19 ที่มีการเกิดใหม่และแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าไวรัสจะหมดไปเมื่อไหร่ มีอยู่ทางเดียวที่เราจะป้องกันได้คือการดูแลตัวเองและมีระเบียบวินัยให้ห่างไกลเชื้อไวรัส สำหรับคนที่ใช้รถในชีวิตประจำวันมาดูกันหน่อยว่าการฆ่าเชื้อในรถยนต์มีจุดไหนที่สำคัญบ้าง เริ่มจาก มือเปิดประตูด้านนอก มือเปิดประตูด้านใน ปุ่มล็อค และปุ่มปลดล็อค เข็มขัดนิรภัย หัวเข็มขัด และปุ่มปลดเข็มขัดนิรภัย ปุ่มสตาร์ท และพวงกุญแจ ปุ่มควบคุมกระจกมองข้าง และกระจกไฟฟ้า แผงควบคุมระบบปรับอากาศและเครื่องเสียง คันเกียร์ เบรกมือ พวงมาลัย และปุ่มควบคุมต่างๆ ...
  • ความอยากไม่เคยปราณีใคร!! ในเรื่องนี้ขอยิงไปที่การแต่งรถคันโปรดตามสไตล์ใคร สไตล์มัน ไม่ว่าจะยกสูง หรือ โหลดเตี้ย เรื่องนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละคน แต่ควรรู้ไว้นะว่าการกระทำแต่ละอย่างล้วนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายทั้งสิ้น ถ้าตกแต่งติดตั้งอุปกรณ์รถผิดวิธี… จากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่า การแต่งรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนั้นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะผู้ที่นิยมตกแต่งรถหรือดัดแปลงรถ เพื่อความปลอดภัยขอเตือนอันตรายที่เกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งและดัดแปลงรถ ดังนี้ โหลดเตี้ยสไตล์เรสซิ่ง ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยวรถ ทำให้ระบบบังคับเลี้ยวผิดปกติ รวมทั้งยังส่งผลต่อทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ไม่ปลอด ภัย เนื่องจากมีระยะและขอบเขตในการมองเห็นเส้นทางที่จำกัด จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การใช้ขอบกระทะล้อบาง ต้องเลือกขนาดความกว้างของกระทะล้อให้เหมาะสมกับขนาดยาง หากใช้ขอบกระทะล้อแบบบางเกินไปอาจส่งผลให้ยางเสื่อมสภาพเร็วขึ้น และมีความเสี่ยงที่ยางจะระเบิดได้ง่าย ยกสูงขาลุย ส่งผลต่อการทรงตัวขณะขับรถ ...
  • รถหนึ่งคันประกอบด้วยหลายหมื่นชิ้นส่วน แต่สิ่งเดียวที่สัมผัสพื้นถนนคือ ยางและเป็นปัจจัยหลักที่มีผลตลอดเวลาที่ล้อหมุน การตรวจสภาพยางให้พร้อมใช้งาน ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก ใช้เวลาไม่นาน และสามารถทำได้ด้วยตัวเอง 4 สัญญาณเตือนจากยาง รอยแตกหรือรอยบาดลึกบนแก้มยาง แก้มยางเป็นส่วนที่ต้องมีการยืดหยุ่นตลอดการขับ ถ้าแก้มยางมีรอยบาดหรือฉีดขาดลึก ควรเปลี่ยนยางเส้นใหม่โดยเร็วที่สุด ดอกยางสูงน้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร แสดงว่าดอกยางสึกถึงระดับที่กำหนดไว้ สังเกตว่าสะพานยางจะเสมอกับหน้ายาง แม้จะยังเห็นร่องยางอยู่ แต่ก็ควรเปลี่ยนยางเส้นใหม่ รอยบวมปูดที่แก้มยาง รอยบวมหรือที่มักเรียกกันว่า ลูกมะนาวž บนแก้มยาง ...
  • ดอกยางรถยนต์เนื้อยางนิ่ม น่าจะมีการยึดเกาะถนนที่ดี เพราะจะมีเฟืองยางนิ่มๆ ขนาดจิ๋วฝังลงไปบนพื้นมาก และเมื่อยางถูกหมุน เฟืองเหล่านั้นก็จะช่วยผลักให้ตัวรถยนต์เคลื่อนที่ การยึดเกาะก็จะดี และตัวเฟืองยางก็จะหลุดออกไปบ้าง จึงสึกหรอเร็ว หรือถ้าดอกยางรถยนต์เนื้อยางนิ่มเกินไป เมื่อล้อเริ่มหมุนเฟืองนิ่มก็จะล้ม ไม่สามารถช่วยผลักรถยนต์ให้เคลื่อนที่ไปได้ ถ้ายางเนื้อแข็ง ก็จะมีเฟืองลงไปฝังในพื้นถนนได้น้อย การยึดเกาะไม่ค่อยดี แต่ทนทาน ถ้ายัง งง ให้นึกเปรียบเทียบกับหลายวัสดุที่มีความแข็งต่างกันว่าจะมีผลต่อแรงเสียดทานอย่างไร เช่น นำหล็กแผ่นเรียบ, ไม้, ยาง และรองเท้าฟองน้ำ ถูกับถนน ...