ไม่หยุดแค่รถยนต์ Bentley ขยายความหรูสู่ที่พักริมทะเลในชื่อ Bentley Residences – Grand Prix Online