อาวดี้ ยกทัพยนตรกรรมกว่า 40 คัน จัดงานทดสอบ “Press Trip by Audi 2019” – Grand Prix Online