ไฮลักซ์ รีโว่ คาราวาน ทริป คาราวานอีสาน ประตูสู่อินโดจีน วันที่ 7 วันสุดท้ายของการเดินทาง เพชรบูรณ์ – กทม. – Grand Prix Online