ไทยเตรียมรับมือ-นับถอยหลัง 4 ปี จีนประกาศเปิดเสรีค่ายรถยนต์ต่างชาติถือหุ้น 100%