เหลือไว้เพียงตำนาน “Volkswagen Beetle” รถยนต์เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง – Grand Prix Online