สมาชิกเชฟวี่ พลัส ร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง “ฮาน โซโล” – Grand Prix Online