ลองสั้นๆ กับ ฟอร์ด Ranger FX4 MAX ตัวเลือกที่คุ้มกว่า Raptor ? - Grand Prix Online