บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ชวนลูกค้าร่วมใจต้านภัยโควิด-19 สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 แบบทวีคูณ - Grand Prix Online