• ความได้เปรียบของชิ้นส่วนที่ผลิตจาก คาร์บอนไฟเบอร์ คือ คุณสมบัติของความแข็งแรง น้ำหนักเบา เมื่อนำมาผลิตเป็นชิ้นส่วนของรถ ทำให้น้ำหนักโดยรวมลดลงแต่มีความแข็งแรงมากขึ้น ส่งผลต่อการขับขี่เพราะแรงม้าต่อน้ำหนักจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างหนึ่ง