1 ต.ค. B10 จะต้องใช้ชื่อว่า ‘ดีเซล’ – Grand Prix Online