ซูบารุ เปิดสายการผลิตฟอเรสเตอร์ในไทย ตั้งโรงงานแห่งใหม่ย่านลาดกระบัง