ชวนตั้งคำถามจาก ข่าว รถ ยนต์ไฟฟ้าในอนาคตช่วงปี 2035 จะเป็นอย่างไร - Grand Prix Online