จานเบรก เลือกอย่างไรเมื่อต้องเปลี่ยน เมื่อใช้งานไปแล้วมีการสึกหรอไปเรื่อยๆ