การดูแลรักษาระบบเบรก เรื่องสำคัญที่ต้องเอาใจใส่ ใช้เวลาในการตรวจสอบ