กล่องสุ่ม คุ้มแค่ไหน? ได้ Suzuki Celerio มาใน กล่องสุ่ม 1แสนของพิมรี่พาย