ผลศึกษาชี้เจ้าของ Toyota Prius มีการใช้งานรถยาวนานมากที่สุดในอเมริกา – Grand Prix Online