25 ปี Mega Cruiser หนึ่งในของใหญ่และหายากจาก Toyota – Grand Prix Online