ย้อนภาพอดีต 50 ปี Toyota Corolla 1200 เปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทย – Grand Prix Online