ไทยวิวัฒน์ ยกระดับบริการเปิดตัว 'Thaivivat Application' - Grand Prix Online