ตัดปัญหาเรื่องสีน้อย Tesla เพิ่มบริการแรปรถในจีน – Grand Prix Online