• Wrap
    4803
    0

    ปัจจุบันการเปลี่ยนสีรถโดย Wrap ด้วยสติ๊กเกอร์ นับว่าได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนรักรถ ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นการแต่งรวดลายแปลกตาให้โดดเด่นจากผู้อื่นหรือบางทีอาจจจะเปลี่ยนแปลงสีให้เป็นไปตามความชอบก็ได้…แต่รู้ไหมว่าการ Wrap มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายด้วย