• เรามักจะรู้สึกว่าถ้านาฬิกาไม่ใช่เป็นแบบพก มันก็ต้องสวมกับข้อมือ (ถึงแม้ว่าจะมีบางคนเอาไปห้อยคือ หรือทำเป็นตัวเข็มขัดก็ตาม) แต่นี่คือ ความแปลกใหม่ของโลกแห่งเรือนเวลา กับ Ring Watch หรือนาฬิกาข้อนิ้ว ซึ่งจะช่วยบอกเวลาให้กับคุณได้ แต่ต้องสวมที่นิ้ว ไม่ใช่ข้อมือ