• เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)  จำกัด  ได้มอบรถตู้ นิสสัน เออร์แวน NV350 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการใช้งานของผู้พิการ (Special Lift) ให้กับมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการร้านเบเกอรี่ 60 Plus+ Bakery & Cafe