• ไม่แน่ชัดว่า Dodge Charger และ Challenger เป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ คือตัวแรงของทั้ง 2 รุ่นนี้จาก Dodge ได้รับความนิยมจากโจรขโมยรถมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาจากการศึกษาข้อมูลของ Highway Loss Data Institute หรือสถาบันข้อมูลการสูญหายบนทางหลวง โดยมียอดการสูญหายสูงกว่า 5 เท่าของค่าเฉลี่ย