• Kollter เผยโฉมโมตาร์ดพลังไฟฟ้ารุ่น e-cross 3000 พร้อมยื่นจดสิทธิบัตรในประเทศจีนและเยอรมนี ได้รับการจดสิทธิบัตรโดย Tinbot Technology GmbH ซึ่งมีโรงงานผลิตในประเทศจีนที่ผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าและยานพาหนะไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อป้อนให้กับตลาดลูกค้าชาวยุโรป