• การจะเลือกซื้อรถยนต์ในแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่แล้วคนจะต้องเลือกจากรูปแบบการใช้งานของตนเอง เพราะแต่ละคนมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน บางคนต้องขนของเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน หรือมีอาชีพค้าขายก็ควรจะเลือกซื้อรถกระบะแทนเพื่อให้คุ้มค่า แต่บางคนต้องการใช้รถเพื่อให้สะดวกในการเดินทางไปทำงานเท่านั้น
  • ปัจจุบันรถยนต์นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญเพราะทำให้การเดินทางมีความสะดวกเพิ่มมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการรอรถประจำทาง อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในด้านอื่น ๆ ได้ ทั้งการขนของ สามารถพาครอบครัวไปท่องเที่ยวได้ ถ้าหากคุณเป็นคนที่มีครอบครัวใหญ่ และต้องการรถยนต์ที่ครอบคลุมทุกอย่าง