• รูปแบบหนึ่งของการใช้รถที่มีในต่างประเทศมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วคือการที่ผู้ผลิตรถยนต์ขยายธุรกิจจากการขายรถมาสู่การให้ผู้ต้องการใช้รถใช้วิธีการเช่ารถยนต์สำหรับใช้งานระยะยาวแทนการซื้อรถเป็นของตนเองได้