• มีข่าวเล็ดรอดมาจากค่ายยักษ์เขียวในตลาดอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่อีกตลาดหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ว่า มีนโยบายจะมีการวางจำหน่ายรถสไตล์เดินทางที่สามารถใช้งานในเมืองได้อย่างคล่องตัว Kawasaki Versys ซึ่งจะมีการพัฒนาให้มีขนาดความจุเครื่องยนต์ที่ลดลงอยู่ในระดับ 250 ซี.ซี.250 โดยใช้รหัสว่า Kawasaki LE250B และ Kawasaki LE250C จากพิกัด Kawasaki Versys 650 หรือ LE650C