• 2021 ปีที่การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนว่าในวงการยานยนต์ก็ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านรูปลักษณ์ภายนอก การออกแบบดีไซน์ ที่ต้องแข่งขันกันเพื่อให้แบรนด์นั้นดูดีและ