• ในปัจจุบันนี้การมีรถยนต์ส่วนตัวถือเป็นการอำนวยความสะดวกสบายอย่างยิ่ง เพราะ เราจะสามารถเดินทางได้อย่างอิสระ และสมัยนี้หนุ่มสาวรุ่นใหม่ก็เริ่มมีรถยนต์ส่วนตัวกันมากขึ้น แต่หลายครั้งการมีรถก็อาจจะทำให้เราเสียเวลากับปัญหารถติด และอีกหลาย ๆ อย่างที่ต้องคอยเอาใจใส่และดูแลรถ