• ปัญหาหยุดทำการงานของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกาบางส่วนตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วจากปัญหาเรื่องการผ่านร่างงบประมาณชั่วคราวและยืดเยื้อมาถึงเดือนมกราคมปีนี้อาจไม่ได้ส่งผลกระทบต่อลูจ้างของรัฐบาลบางส่วนที่ไม่ได้รับเงินเดือนเท่านั้น แต่ยังอาจกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเพราะอาจทำให้การจำหน่ายรถยนต์รุ่นใหม่ต้องล่าช้าออกไป