• เป็นประจำที่ทุกช่วงปลายปีจะมีการประกาศรางวัลยอดเยี่ยมต่างๆ ประจำจำปี และในส่วนรถยนต์ Car and Driver ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อรถยนต์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการประกาศ 10 รถยนต์และรถบรรทุกยอดเยี่ยมประจำปี 2020 ออกมา หลังจากทดสอบรถยนต์ประเภทต่างๆ จำนวน 92 คันในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ โดยที่รถทั้ง 10 คันซึ่งถูกจัดให้เป็นรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีเป็นรถยนต์รุ่นปี 2020