• จุดกำเนิดของ Jeep คือเป็นรถที่ถูกทำออกมาเพื่อการใช้งานทางทหาร และตอนนี้โอกาสรับใช้ชาติก็กลับมาอีกครั้งด้วย Jeep Gladiator XMT เพียงแต่ไม่ได้มาจาก Jeep โดยตรง เพราะเป็นการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสำหรับการใช้งานของกองทัพโดย AM General ซึ่งเป็นผู้ผลิตยานยนต์ทางทหาร