• ในบ้านเราความนิยมใน Podcast ซึ่งเป็นสื่อดิจิตอลด้านเสียงหรืออาจรวมไฟล์วิดีโอสำหรับให้โหลดมาฟังได้เป็นตอนๆ คล้ายรายการพูดคุยเรื่องต่างๆ ทางวิทยุออนไลน์ แต่มีความสะดวกกว่าตรงที่สามารถดาวน์โหลดมาฟังตอนไหนก็ได้อาจไม่มากนัก