• นอกจากระบบขับขี่อัตโนมัติแล้ว อีกสิ่งที่จะถูกใส่เข้ามามากขึ้นในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ คือระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ควบคุมการทำงานด้วย AI อย่าง Intelligent Personal Assistant ที่ทาง BMW ได้เปิดตัวออกมาสำหรับใช้ในปีหน้า เพื่อช่วยให้ผู้ขับสามารถควบคุมและเข้าถึงการทำงานรวมทั้งข้อมูลของรถที่ใช้ได้สะดวกขึ้นด้วยการพูด