• ด้วยความคิดที่ว่าเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติจะเปลี่ยนรถยนต์ให้เป็นพื้นที่และเวลาส่วนตัวสำหรับผักผ่อนแก่ผู้ที่เดินทาง Daimler จึงหาแนวคิดในการสร้างประสบการณ์ในรถยนต์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการแข่งขันออกแบบเกมสำหรับรถยนต์ In-Car Gaming Challenge เพื่อหาแนวคิดที่สร้างสรรค์และความตื่นเต้นในส่วนของเกม