• อีกหนึ่งโซเชี่ยลมีเดียที่สามารถใช้วัดความนิยมของสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดีคืออินสตาแกรม เพราะนี่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นการโพสต์ภาพมาตั้งแต่เริ่มจึงกลายเป็นแหล่งที่คนนิยมโพสต์ภาพต่างๆ