• ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมและได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย แน่นอนในขณะนี้มีทั้งผู้เล่น หน้าเก่า และหน้าใหม่ ทั้งค่ายเล็กค่ายใหญ่  ผู้นำเข้าอิสระ ถยอยเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆออกสู่ตลาดในประเทศไทยกันอย่างต่อเนื่อง