• ตลาดมอเตอร์ไซค์ในภูมิภาคอาเซียนมีความต้องการรถมอเตอร์ไซค์อย่างมาก เวลาที่เราดูข่าวต่างประเทศหรือเห็นรูปสภาพท้องถนนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเรา จะสังเกตได้ถึงความหนาแน่นของมอเตอร์ไซค์หลายรุ่น และส่วนหนึ่งก็จะมีรุ่นที่ทำตลาดในบ้านเราด้วยเช่นกัน เรียกว่าถ้าไม่ขายที่บ้านเราก่อน ก็จะไปวางขายในกลุ่มประเทศใกล้เคียงก่อนแล้วค่อยนำมาจำหน่ายเป็นที่ต่อไป