• หนึ่งในรูปแบบของรถที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นคือรถเคคาร์(Kei Car) ซึ่งเป็นรถขนาดเล็กที่มีข้อกำหนดให้มีความยาวไม่เกิน 3,400 มม. กว้างไม่เกิน 1,480 มม. สูงไม่เกิน 2,000 มม. ใช้เครื่องยนต์ความจุไม่เกิน 660 ซีซี และมีกำลังไม่เกิน 63 แรงม้าเพื่อจะได้รับประโยชน์ด้านภาษีและประกันภัย